روش های بکاپ گیری

۱۸ دی ، ۱۳۹۵

همانطور که میدانیم یکی از اصول اصلی در نگهداری شبکه های کامپیوتری، داشن بکاپ‌های منظم و به‌روز است. اما یکی از سولات همیشگی در خصوص بکاپ، روش و شیوه بکاپ گیری است. دراین مقاله با ذکر مثال، تمامی روش‌های بکاپ گیری توضیح داده می‌شود.

بکاپ‌ها به‌طور کلی به ۳ روش انجام می‌شوند :

  • Full backup
  • Incremental backup
  • Differential backup

Full backup:

این دسته از بکاپ ها همانطور که از اسمشان معلوم است از کلیه فایل‌ها بکاپ گرفته و آن‌ها را انتقال می‌دهند. این نوع بکاپ، اولین نوع بکاپ است، یعنی شما اگر تصمیم داشته باشید که دو نوع دیگر از بکاپ را نیز انتخاب کنید، ابتدا باید از تمامی فایل‌ها یکfull backup  بگیرید.

Incremental backup:

این نوع بکاپ تغییرات را نسبت به بکاپ گرفته شده در روز قبل، تشخیص داده و از آن‌ها بکاپ می‌گیرد.

زمانی کهincremental backup  را انتخاب می‌کنید، در اولین روز از بکاپ گیری، سیستم یکfull backup  از فایل‌های شما تهیه می‌کند و در روز بعد، تغییرات نسبت به روز قبل را بکاپ می‌گیرد (توجه شود که این نوع بکاپ فقط تغییرات نسبت به روز قبل را بکاپ می‌گیرد) 

Differential backup:

این نوع بکاپ تغییرات را نسبت به آخرین full backup گرفته شده در روزهای قبل تشخیص داده و از آن‌ها بکاپ می‌گیرد .

زمانی کهdifferential backup  را انتخاب می‌کنید، در اولین روز از بکاپ گیری، سیستم یک full backup از فایل‌های شما تهیه می‌کند و در روزهای  بعد، از تغییرات نسبت به آخرین full backup موجود، بکاپ گیری می‌کند.

 

 برای درک بهتر موضوع یک سناریو برای بکاپ گیری تنظیم کرده و این سه نوع را در آن پیاد سازی می‌کنیم :

ابتدا فرض می‌کنیم تمامی اطلاعات مورد نظر ما برای گرفتن بکاپ 100 GB  است:

 

1- اگر بکاپ از نوع Full backup باشد:

روزهای بکاپ گیری حجم فایل ها حجم بکاپ گرفته شده نوع بکاپ
شنبه 100 GB 100 GB Full
یکشنبه 110 GB 110 GB Full
دوشنبه 130 GB 130 GB Full

 

2- اگر بکاپ Incremental backup باشد :

در این جا تصمیم بر این است که هر روز به صورت  incremental بکاپ داشته باشیم و در آخر هفته یک full backup.

روزهای بکاپ گیری حجم فایل ها حجم بکاپ گرفته شده نوع بکاپ
جمعه 100 GB 100 GB Full
شنبه 105 GB 5 GB Incremental
یکشنبه 110 GB 5 GB Incremental
دوشنبه 130 GB 20 GB Incremental
سه شنیه 135 GB 15 GB Incremental
چهارشنبه 140 GB 5 GB Incremental
پنج شنبه 142 GB 2 GB Incremental
جمعه 145 GB 145 GB Full
شنبه 150 GB 5 GB Incremental

همانطور که می‌بینید تغییرات فقط نسبت به روز قبل بک آپ گرفته می‌شود. Restore کردن این نوع بکاپ هم به این صورت می‌باشد که باید آخرین فول بکاپ گرفته شده را به همراه تغییرات گرفته شده،restore کرد.

 

3- اگر بک آپ Differential backup باشد:

روزهای بکاپ گیری حجم فایل ها حجم بکاپ گرفته شده نوع بکاپ
جمعه 100 GB 100 GB Full
شنبه 105 GB 5 GB Differential
یک شنبه 110 GB 10 GB Differential
دوشنبه 130 GB 30 GB Differential
سه شنبه 135 GB 35 GB Differential
چهارشنبه 140 GB 40 GB Differential
پنج شنبه 142 GB 42 GB Differential
جمعه 145 GB 145 GB Full
شنبه 150 GB 5 GB Differential

 همانطور که می‌بینید تغییرات نسبت به آخرین فول بکاپ گرفته می‌شود.Restore  کردن این نوع بکاپ نیز به این صورت می‌باشد که باید آخرین فول بکاپ گرفته شده به همراه آخرینdifferential  گرفته شده راrestore  کرد.

 

تفاوت میان بکاپ Incremental  و Differential :

در بکاپ Incremental  حجم بکاپ های گرفته شده کم بوده و در عوض برای restore  کردن باید تعداد مراحل بیشتری را طی نمود .

 در بکاپ Differential حجم بکاپ های گرفته شده زیاد بوده و در عوض برای  restore کردن تعداد مراحل کمتری لازم است.


میانگین آرا:
96% (5 نفر)
رای دهید:
مقالات مرتبط
مشاهده بیشتر...