طراحی سایت
انتخاب رنگ مناسب در طراحی سایت
انتخاب رنگ مناسب در طراحی سایت

انتخاب ‌رنگ‌ مناسب در زمان طراحی سایت اهمیت بسیار زیادی دارد. با انتخاب رنگ خوب و مناسب در طراحی سایت می‌توانید بازدید کننده را تحت تاثیر قرار دهید و تاثیر مثبتی بر دیدگاه او نسبت به خود ایجاد نمایید.

قاعده دقت (Accurate) در طراحی سایت
قاعده دقت (Accurate) در طراحی سایت

آخرین قاعده از سری قواعد مهم در طراحی سایت، دقیق بودن است. بدین معنا که خروجی نهایی، دقیقا و کاملا مطابق با طراحی سایت در نظر گرفته شده باشد.

قاعده مستندسازی (Documented) در طراحی سایت
قاعده مستندسازی (Documented) در طراحی سایت

قاعده مهم بعدی از سری اصول مهم در طراحی سایت، قاعده مستند سازی است. این قاعده بدین معناست که تمامی المان‌های طراحی سایت، برای بقیه افراد و یا برای توسعه پروژه در آینده، مستند شده باشد.

قاعده مقیاس پذیری (Scalable) در طراحی سایت
قاعده مقیاس پذیری (Scalable) در طراحی سایت

یکی دیگر از قواعد اصلی در طراحی سایت قاعده مقیاس پذیری است. بدین معنا که کد باید به گونه‌ای نوشته شده باشد که به راحتی قابل  گسترش و توسعه در آینده باشد.

قاعده قابلیت تنظیم (Configurable) در طراحی سایت
قاعده قابلیت تنظیم (Configurable) در طراحی سایت

ششمین قاعده از قواعد اصلی در طراحی سایت که در مقاله اصول مهم طراحی سایت بیان شد، قاعده قابلیت تنظیم است که در این مقاله آن را توضیح می‌دهیم.

قاعده ماژول‌سازی (Modular) در طراحی سایت
قاعده ماژول‌سازی (Modular) در طراحی سایت

یکی دیگر از قواعد در طراحی سایت، قاعده ماژول سازی است که در مقاله اصول مهم طراحی سایت معرفی شد. در این مقاله راجع به آن توضیحاتی بیان می‌شود.

قاعده جداسازی انتزاعی (Abstracted) در طراحی سایت
قاعده جداسازی انتزاعی (Abstracted) در طراحی سایت

قاعده جداسازی انتزاعی از قواعد مهم دیگر در طراحی سایت است که در مقاله اصول مهم طراحی سایت به صورت مختصر معرفی شد و در این مقاله به صورت مفصل بیان می‌شود.

قاعده استانداردسازی (standardized) در طراحی سایت
قاعده استانداردسازی (standardized) در طراحی سایت

یکی دیگر از قواعد مهم در طراحی سایت استاندارد سازی است که در مقاله اصول مهم طراحی سایت به طور مختصر آن را معرفی کردیم.

قاعده کارآمد (Efficient) در طراحی سایت
قاعده کارآمد (Efficient) در طراحی سایت

دومین قاعده‌ای که در مقاله اصول مهم طراحی سایت مطرح شد، قاعده کارآمد (Efficient) است که در این مقاله توضیح آن را با هم  می‌خوانیم.

قاعده ساختاریافته (Structured) در طراحی سایت
قاعده ساختاریافته (Structured) در طراحی سایت

همانطور که قبلا در مقاله اصول مهم طراحی سایت گفتیم، اولین قاعده مهم در طراحی سایت، قاعده ساختار یافته (structured) است که در این مقاله به طور مفصل به آن می‌پردازیم.

 

اصول مهم در طراحی سایت
اصول مهم در طراحی سایت

طراحی سایت به صورت حرفه ای تابع قواعد سطح بالاتری است. ما در اینجا به طور مختصر به بیان 9 مورد از این قواعد می پردازیم، که به عنوان یک معیار اندازه گیری و راهنما در طراحی سایت بتوانید از آن بهره ببرید.

اشکال اصلی در SVG
اشکال اصلی در SVG

هدف ازین مقاله معرفی و توضیح اشکال اصلی و پایه ای در SVG است که شامل: مستطیل؛ خط راست؛ دایره؛ بیضی؛ چندضلعی؛ چندخطی است. تمامی تصاویر ساخته شده در SVG با ترکیبی از این اشکال به وجود می آیند.