خدمات

استراتژی دیجیتال

 اگر هدف را نبینید تیر را به هر سمتی پرتاب خواهید کرد. برند شما برآیندی از مجموع تعاملات و ارتباطاتی است که با تمام مخاطبان خود دارید. این موضوع شامل نحوه نمایش و پرزنت برند در مواجهه با مخاطبان، استراتژی ارائه محتوا و بیان داستان برند و اینکه چه کاری انجام می دهید و علت انجام آن می گردد.

تدوین استراتژی درست در ارتباطات برند و به ویژه ارتباطات دیجیتال آن که هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود به شما کمک می کند تا یک ارتباط شفاف، کامل و سودمند با تمام مخاطبان برند خود داشته باشید.

حوزه‌های تخصصی ما

تدوین استراتژی دیجیتال

سرعت گسترش ابزارها و روش های معرفی یک برند و اهداف آن در فضای دیجیتال می تواند باعث ایجاد سردرگمی در انتخاب مناسب ترین روش توسط شرکت ها از یک سو و اتلاف زمان و هزینه مالی فراوان توسط آن ها شود. ما با شناخت تمامی این متدها و سابقه به کارگیری آن ها در صنایع و کسب و کارهای مختلف بهترین استراتژی دیجبتال را برای برندها تدوین می کنیم.

 

کانال های ارتباط دیجیتال

استفاده از مناسب ترین کانال های انتقال پیام دیجیتال برند با شناخت مخاطبان برند و تخصیص بودجه با توجه به بازخوردهای هر کدام نقش اساسی در دستیابی به موفقیت طی فرایند گذار یک کسب و کار سنتی به دیجیتال دارد. استراتژیست های هینزا با سابقه طولانی در به کارگیری کانال های دیجیتال و آنالیزهای انجام شده در صنایع مختلف  به شما در این راه کمک می کنند.

 

انتقال هویت برند

استراتژی دیجیتال برند باید به شما کمک کند تا سیکل انتقال هویت برند را که نتیجه آن ایجاد تصویر مورد نظر برند در ذهن مخاطبان است با قدرت بیشتری به جریان بیاندازید. پس از شناخت کافی از هویت برند، استراتژیست های ما به افزایش آگاهی مخاطبان از حضور برند شما و ایجاد تصویر برند در ذهن آنها کمک می کنند.  

برای رزرو وقت مشاوره هم اکنون اقدام کنید.
تماس با ما ارسال درخواست
ارسال پیام به هینزا