استخدام

همکاری با افراد توانمند، صبور و خلاقی که از کارشان لذت می برند علاقه مندی همیشگی ماست. اگر برای هر یک از نقش های زیر در خود توانمندی کافی برای پیوستن به تیم هینزا را می بینید، خوشحال خواهیم شد تا اطلاعات فردی، فنی و علایق خود را برای ما ارسال نمایید.